Platmos

Platmos

Ja, platmos is zeer geschikt als decoratiemateriaal in bijvoorbeeld manden, schalen en kerststukken

Mossen zijn prachtig en heel bijzonder. Er zijn duizenden soorten. Eigenlijk zijn het oerplanten die al op aarde groeiden toen hogere plantvormen hier nog niet eens bestonden. Er bestaan twee grote groepen: levermossen en bladmossen. Het platmos dat GroenRijk nu gedroogd aanbiedt, is een bladmos. Het gaat zelfs om een van de mooiste soorten, namelijk ‘gerimpeld bladmos’ (wetenschappelijke naam: Plagiothecium undulatum; het wordt ook wel IJslands mos genoemd) dat vooral uit Denemarken wordt geïmporteerd, maar deze soort is inheems in heel Noordwest-Europa. Dit mos komt ook in Nederland voor (alleen niet in Zeeland). Het groeit voornamelijk in bossen en liefst op een lekker dik naaldenpakket (zoals je dat in sparrenbossen ziet) en in de schaduw. Je kunt er je bloemschikkingen – en zeker de kerststukjes die je maakt – een perfecte finishing touch mee geven. Prachtmateriaal!

Absoluut geen bedreigde soort
Het platmos van GroenRijk is niet alleen een van de mooiste, maar ook een van de meest algemene soorten. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je de natuur schaadt door dit platmos in je schikkingen te verwerken. Het is een soort die zich in de natuur razendsnel uitbreidt. Je herkent het aan de iets gerimpelde blaadjes. In Nederland neemt de hoeveelheid platmos flink toe. Een van de redenen daarvoor is het feit dat de bossen tegenwoordig natuurlijker worden beheerd en wat ouder mogen worden. Dat geeft mogelijkheden voor de mossen. Er worden tegenwoordig zelfs zogenaamde ‘kapsels’ gemeld: stukken grond die compleet door dit mos zijn overgroeid. Gerimpeld platmos komt ook steeds meer in rauw veen en veenmosrietland voor. Die uitbreiding kan ook veroorzaakt worden door de sterk verbeterde luchtkwaliteit. De lucht is tegenwoordig veel schoner dan twintig-dertig jaar geleden.

Heel decoratief
De vele kleine ‘staartjes’ waaruit platmos bestaat, hebben iets gezelligs. Iedere schikking wordt er mooier mee. Je kunt met platmos prachtig binddraad en dergelijke materialen verdoezelen en ook het mos zelf er onzichtbaar mee vastzetten. Platmos komt vooral zo goed over door de fijnheid en zachte indruk die het maakt. Iedereen vindt het mooi. Het is een soort miniatuurwereldje op zich waar alles goed tegen uitkomt en mee combineert.

Zo groeit het
Mos vormt geen wortels, platmos ook niet. Het groeit als vrij losse laag op de grond, op boomstronken enz.. Platmos vormt wel (in dit geval gerimpelde) blaadjes aan liggende stengeltjes. De kleur van platmos kan groen tot bijna wit zijn. Mos bloeit niet en vormt geen zaden, maar sporen. Die groeien in het voorjaar in kleine, gesteelde doosjes met daarop een dekseltje dat er afspringt als de sporen rijp zijn. Maar dan kunnen ze er nog niet uit. Dat lukt alleen bij droog weer, want boven in het doosje zitten nog tandjes die bij vochtig weer de boel dichthouden en alleen bij mooi weer opengaan. In het doosje zit een soort springdraadjes die de sporen eruit schieten. Alles is zo klein dat je bijna een loep nodig hebt om het te zien. Uit die sporen ontstaan eerst zogenaamde voorkiemen en uit zo’n voorkiem groeit een nieuw mosplantje. Als je er oog voor krijgt, is de mossenwereld fascinerend!

Weetje: Het bekende, grijze rendiermos is geen mos
Wie kent het niet: grijs rendiermos is helemaal geen mos, maar een korstmos, een samenleving van zwammen en wieren die je ook kent van de platte grijze, gelige of anders gekleurde plakkaten die op paaltjes, boomstammen en dakpannen groeien. Als die bij jouw huis veel voorkomen, mag je blij zijn. Het betekent namelijk dat de lucht er heel schoon is.

TIP
Je kunt gedroogd platmos heel lang op een droge plek bewaren. De kwaliteit loopt dan niet terug. Dus hou je iets over, gebruik je het gewoon later…

In kort bestek
Platmos is geweldig decoratiemateriaal voor kerststukjes en andere schikkingen. Puur natuur! Aangeboden wordt de algemeen voorkomende soort gerimpeld platmos, Plagiothecium undulatum, met gerimpelde blaadjes. De originele kleur (groen tot bijna wit) is ook tijdens het droogproces behouden. Het platmos dat GroenRijk aanbiedt ziet er dus heel natuurlijk uit en laat zich makkelijk verwerken. Iedereen kan er iets moois mee maken!