Kinderworkshop bloembommen maken!

In actie voor de wilde bijen!

 

    

 

Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Daar kunnen wij samen wat aan doen!

Op zaterdag 13 april tussen 14:00 en 16:00 uur kun je bij GroenRijk Assen gratis een workshop bloembommen maken volgen.

Help de bijen, gooi een bloembom!

Datum: